FANDOM


Wotańskie Biuro Kontroli Thaumologicznej (wot. Reichsthaumkontrolleamt, RTKA) jest to agenda wotańskiego rządu, sprawująca pieczę nad wykorzystywaniem wszelakiej magii na terenach Wotanii. Biuro zostało pierwotnie powołane, tuż po zakończeniu Wielkiej Wojny, celem sprawnego pochwycenia ukrywających się w kraju grup nihilistów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.