FANDOM


Sunnir jest dużym, częściowo pustynnym i w większości słabo zaludnionym kontynentem na wschód od Wanadii, z którą jest połączony. Południową część Sunniru stanowi Subkontynent Dekański. Do Sunniru zaliczają się też wyspy Ozumu.

Kontynent zamieszkany jest głównie przez rasy orków, ale też ludzi i elfy.

Bezkresne połacie stepów, pustyń, gór i równin Sunniru są domem wielu dziwnych kultur i plemion; Północne krańce kontynentu, pod nominalnym władaniem Morgowii, porośnięte są gęstymi, świerkowymi borami, ustępującymi na jeszcze dalszej północy wiecznej zmarzlinie i zamieszkałymi przez szczepy orków i elfów, utrzymujące się z prymitywnego łowiectwa i rybołówstwa. Tereny te z rzadka usiane są morgawskimi koloniami handlowymi. Dalej na południe, wśród rozpościerających się stepów, bytują plemiona orczych koczowników. W tym niedostępnym rejonie w centrum kontynentu znajduje się stolica nomadów, Urgat. Dalej na południowy wschód znajdzie się cesarstwo Shang-In i sąsiadujące wyspy Ozumu, zaś jeszcze dalej - monsunowe królestwa Shang-Dekanu. Południowa część kontynentu to księstwa Jakszów z Dekanu, obecnie pod miłościwym panowaniem Królowej

Stepy Sunniru od zielonych nizin Morgowii w Wanadii oddziela pasmo Gór Ryfowych. Nie istnieje natomiast połączenie lądowe między Sunnirem i Lemurią, oddzielonymi od siebie śródlądowym morzem.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.