FANDOM


Ogr - jedna z ośmiu ras, uważanych powszechnie za myślące i nadrzędne wobec innych. Ich żywiołem jest powietrze/ogień. Ogry to wielkie, silne ale jednocześnie wyjątkowo tępe stwory. Są doskonałymi tragarzami, robotnikami, ochroniarzami a nawet po odpowiednim przeszkoleniu lokajami. Pośród ogrów nie ma samic. Nie przeszkadza to jednak w ich rozwoju. Dziecko spłodzone z samicą innej rasy, jeśli tylko będzie płci męskiej będzie ogrem. Jeśli zaś urodzi się dziewczynka, będzie ona rasy matki.

Ogry w społeczeństwieEdytuj

Lokajami najczęściej zostają ogry, które są wynikiem mezaliansu. Dzieci które są wynikiem niepohamowanych żądz młodych elfich panienek wysyłane są do specjalnych szkół. Tam są kształceni. Uczy się ich czytać i pisać, kultury osobistej, etykiety. Taka ułożona jednostka jest gotowa do życia w społeczeństwie i służenia swojej rodzinie jako służący.

Tragarze to ogry, które nie miały szczęścia i nie urodziły się jako dziecko bogatych arystokratów. Są to biedne jednostki, często nie umiejące poprawnie się wysłowić, nie mówiąc już o zdolności pisania i czytania. Spotkać ich można wszędzie tam gdzie potrzeba nieść ogromne ciężary.

Ochroniarze to zawód, w którym sprawdzają się ogry o trochę większym niż tragarze intelekcie. W tej profesji muszą się wykazać siłą, refleksem, czujnością jak i poświęceniem dla swojego pracodawcy i to niezależnie czy pracują dla arystokracji czy są wykidajłami w lokalnym barze. Wszakże każdy, nawet najbardziej niepozorny kloszard może okazać się niebezpieczny.