FANDOM


Alvarowie - miano jakim zwykło określać się dziecko powstało ze związku elfa i trolla. Istoty te są dość powszechne, szczególnie w Alfheimie, gdzie zauważalny odsetek szlacheckich rodów to właśnie alvarowie. Z wyglądu bardziej przypominają swoich elfich rodziców niźli trollowych. W przeciwieństwie do tych pierwszych posiadają zarost oraz bardziej rozbudowaną i widoczną muskulaturę.

Mówi się, że szaleństwo trollowych przodków działa również na Alvarów - stają się wypaczonymi, pozbawionymi moralności i skrupułów istotami, doskonale wpasowując się w schemat opowieści o podłych, bezdusznych i zboczonych arystokratach.